Испити

Разредни и поправни

Родитељ ученика у обавези је да поднесе пријаву за полагање разредног (и)ли поправног испита.

5  Разредни – Мануел Димитријевић

5  Разредни – Валентина Илић

5  Поправни – списак ученика

5  Поправни – припремна настава

5  Поправни – распоред полагања 

 

Pop_

Advertisements