Уџбеници

ЛИСТЕ УЏБЕНИКА

Овде можете да видите листе уџбеника које ћемо користити у школској 2017/2018. години.

На основу листе уџбеника родитељ може набавити уџбенике самостално или преко школе.

Крајем децембра 2016,  ученицима, односно родитељима поделили смо обавештење о цени комплета уџбеника, уз напомену да се могу наручити само поједини уџбеници. Наручивање се може извршити у секретаријату школе.

Плаћање се врши преко уплатнице – а копију сваке уплате треба обавезно доставити секретаријату школе.

5  Листе уџбеника по разредима

За све остале информације у вези уџбеника, можете контактирати секретаријат лично или телефоном на број (018) 800-109.

Advertisements