КОНТАКТ

Пошаљи вест за сајт школе: 5 osljupcealeksinac@gmail.com


logo_ljn_02Основна школа „Љупче Николић“, Алексинац

улица Тихомира Ђорђевића 10

телефон:  (018) 800-109

мејл:  —> osljupcenikolic@mts.rs и osljupcealeksinac@gmail.com

локација:  —>  Google

УПРАВА ШКОЛЕ

Топлица Петровић, директор:  (018) 802-501

Ана Бранковић, помоћник директора:  (018) 800-109

Драган Стојановић, секретар:  (018) 800-109

Татјана Милетић, шеф рачуноводства:  (018) 800-109

Слађана Стошић, тех.секретар:  (018) 800-109

Лидија Стевановић, педагог:  (018) 800-109

Александар Јањић, психолог:  (018) 800-109

Факс: (018) 800-108

 

ОСТАЛИ ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ

Продржени боравак – Алексинац: (018) 808-406

Издвојено одељење – Вакуп: (018) 802-782

Издвојено одељење – Краљево: (018) 882-376

Овде можете поставити питање, дати сугестију и слично. Ваш мејл неће бити јавно видљив.

dole