ПРЕУЗИМАЊА

5   Шах – стручно упутство за организовање такмичења_

5  Годишњи програм рада за шк. 2017 / 2018. годину__

5  Материјали за учитеље (планови, припреме…)

5  Материјали за наставнике (планови, припреме…)

5  Закон о основама система образовања и васпитања

5  Коментар Закона о основама система образовања и васпитања___

5  Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника

5  Правилник  о стручној спреми наставника – изборни предмети

Advertisements