ПРЕУЗИМАЊА

5  Материјали за учитеље (планови, припреме…)

5  Материјали за наставнике (планови, припреме…)

5  Закон о основама система образовања и васпитања

5  Закон о основном образовању и васпитању

5  Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника

5  Правилник  о стручној спреми наставника – изборни предмети

 

 

Advertisements