Школски одбор

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ „Љупче Николић“ Алексинац
Деловодни број: 92/1
Датум: 27.02.2020. год

Извод

из записника са II седнице Школског одбора, одржане 27.02.2020. године
На седници Школског одбора одржаној 27.02.2020. године Школски
одбор је по тачкама дневног реда гласао на следећи начин:
1. За Завршни рачун ОШ „Љупче Николић“ у Алексинцу за 2019. годину,
6 чланова је гласало ''за'', није било “против“ и 3 члана су била
„уздржана“ од гласања
2. За Извештај о раду директора ОШ „Љупче Николић“ у Алексинцу на
крају првог полугодишта, 4 члана је гласало за, 1 члан је био
“против“ и 4 члана су била „уздржана“ од гласања
3. За Пословник о изменама и допунама пословника о раду Школског
одбора ОШ „Љупче Николић“ у Алексинцу, 8 чланова је гласало за,
није било “против“ и није било „уздржаних“ од гласања

Секретар школе,
Драган Стојановић